ΠΟΛΙΤΙΚΗ COOKIES

H ιστοσελίδα της ομόρρυθμης εταιρίας με την επωνυμία «ΟΙΚΟΒΟΗΘΕΙΑ Ο.Ε.» (εφ’
εξής η «Οικοβοήθεια») με ηλεκτρονική διεύθυνση www.oikovoithia.gr (εφ’ εξής η
«Ιστοσελίδα») για την καλύτερη λειτουργία της και τη βελτίωση της πλοήγησης σε
αυτήν, χρησιμοποιεί cookies. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε τι είδους cookies
χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα και για ποιους σκοπούς. Επιπλέον, είναι σημαντικό να
γνωρίζετε ποια cookies είναι αναγκαία για την λειτουργία της Ιστοσελίδας και ποια
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης σας, η οποία
μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε. Αυτό θα βοηθήσει στην προστασία των
προσωπικών σας δεδομένων ενώ παράλληλα θα διασφαλίσει ένα φιλικό προς εσάς
περιβάλλον περιήγησης. Στη συνέχεια μπορείτε να διαβάσετε τι είναι τα cookies,
ποια cookies χρησιμοποιεί η Ιστοσελίδα και πώς μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη
χρήση τους.

Τι είναι τα Cookies
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας διαδικτυακός τόπος
αποθηκεύει στον υπολογιστή σας, στο tablet ή στην κινητή σας συσκευή όταν
τον επισκέπτεστε. Η Ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για τη διαχείριση των περιόδων
σύνδεσης και την παροχή εξατομικευμένου περιεχομένου που αντικατοπτρίζει τις
ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Με τον τρόπο αυτό, η Ιστοσελίδα θυμάται τις
ενέργειες και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να
εισάγετε εκ νέου τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που την επισκέπτεστε, εκτός εάν
το επιθυμείτε.
Η Ιστοσελίδα δεν μπορεί να εξακριβώσει την προσωπική σας ταυτότητα μέσω
των cookies και δεν διατηρεί κανένα αρχείο ή βάση δεδομένων με τα προσωπικά σας
δεδομένα. Όλα τα cookies, εκτός από τα αναγκαία για την λειτουργία της
Ιστοσελίδας, αποθηκεύονται στη συσκευή σας μόνον εφόσον δώσετε τη ρητή σας
συγκατάθεση. Μπορείτε να άρετε ή να τροποποιήσετε την συγκατάθεση σας
αναφορικά με τα cookies οποτεδήποτε.
Τα Cookies στην Ιστοσελίδα και πώς να τα διαχειριστείτε
Η Οικοβοήθεια στην Ιστοσελίδα της χρησιμοποιεί προσωρινά cookies (session
cookies), τα οποία παραμένουν στο αρχείο των cookies του προγράμματος
πλοήγησης της συσκευής σας μόνο κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας και
διαγράφονται όταν κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης. Ειδικότερα, η Ιστοσελίδα
μπορεί να κάνει χρήση των ακόλουθων:
• Αναγκαία Cookies:

Τα αναγκαία cookies βοηθούν στο να γίνει χρηστική μία ιστοσελίδα, επιτρέποντας
βασικές λειτουργίες όπως την πλοήγηση και την πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές της
ιστοσελίδας. Τα απαραίτητα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα.
Χωρίς αυτά δεν μπορεί να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική λειτουργία του
διαδικτυακού τόπου γι’ αυτό και θεωρούνται απολύτως απαραίτητα. Δεν μπορείτε
να μην επιλέξετε τα αναγκαία cookies, διότι η Ιστοσελίδα δεν μπορεί να λειτουργήσει
σωστά χωρίς αυτά.
• Cookies Προτίμησης:
Τα cookies προτίμησης επιτρέπουν σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που
αλλάζουν τον τρόπο που συμπεριφέρεται η ιστοσελίδα ή την εμφάνισή της, όπως την
προτιμώμενη γλώσσα ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.
• Στατιστικά Cookies:
Τα στατιστικά cookies βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να κατανοήσουν
πώς αλληλεπιδρούν οι επισκέπτες με τις σελίδες συλλέγοντας και αναφέροντας
πληροφορίες ανώνυμα.
• Εμπορικής Προώθησης:
Τα cookies εμπορικής προώθησης χρησιμοποιούνται για την παρακολούθηση των
επισκεπτών στους ιστότοπους. Η πρόθεση είναι να εμφανίζονται διαφημίσεις που
είναι σχετικές και ελκυστικές για τους χρήστες και ως εκ τούτου πιο πολύτιμες για
τρίτους εκδότες και διαφημιστές.
Πώς να ελέγχετε τα Cookies
Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή σας, αφού πρώτα ενημερωθείτε και
αποδεχτείτε τη συλλογή τους, εκτός από τα αναγκαία για την λειτουργία της
Ιστοσελίδας cookies, τα οποία αποθηκεύονται αυτόματα με την χρήση της
Ιστοσελίδας. Έχετε το δικαίωμα να γνωρίζετε τι σκοπό ικανοποιεί κάθε cookie και
είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να αποδεχτείτε μόνο τα αναγκαία cookies,
ορισμένα ή όλα τα cookies της Ιστοσελίδας. Έχετε το δικαίωμα να άρετε τη
συγκατάθεση σας για την χρήση των cookies οποιαδήποτε στιγμή για όλα
τα cookies εκτός από τα απολύτως απαραίτητα cookies, τα οποία είναι αναγκαία για
την λειτουργία της Ιστοσελίδας. Mε την επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα μπορείτε να
επιλέξετε μέσω του αναδυόμενου παραθύρου (pop up) αν αποδέχεσθε ή
απορρίπτετε τα cookies που χρησιμοποιεί. Αφού επιλέξετε το αντίστοιχο εικονίδιο,
το σύμβολο με τον συνδετήρα στο κάτω αριστερά μέρος της οθόνης θα βρίσκεται
μόνιμα στην οθόνη σας, ώστε να έχετε ανά πάσα στιγμή τη δυνατότητα να αλλάξετε

την απάντηση σας. Μπορείτε σε κάθε περίπτωση να ανατρέξετε στην παρούσα
Πολιτική Cookies για να μάθετε περισσότερες πληροφορίες γι’ αυτά.
Χρήσιμες Πληροφορίες
Η μη αποδοχή κάποιου cookie ή μίας κατηγορίας cookies στην Ιστοσελίδα δεν θα
διαγράψει τα υφιστάμενα cookies από το πρόγραμμα πλοήγησης. Αυτό θα πρέπει να
γίνει ξεχωριστά, μέσα από το πρόγραμμα πλοήγησης που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε
να βρείτε περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο διαγραφής των cookies ή
προσαρμογής των ρυθμίσεων των cookies για το πρόγραμμα πλοήγησης που
χρησιμοποιείτε στην παρακάτω λίστα:
• Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en

• Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-
website-preferences

• Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-GB/windows-vista/Block-
or-allow-cookies

• Safari: http://help.apple.com/safari/mac/8.0/#/sfri11471
• Χρήσιμος οδηγός για διαγραφή και διαχείριση cookies σε προγράμματα
πλοήγησης: http://www.aboutcookies.org
Τα προγράμματα περιηγήσεως (web browsers) είναι συνήθως ρυθμισμένα από
προεπιλογή να αποδέχονται τα cookies. Σήμερα, ολοένα και περισσότερα
προγράμματα περιήγησης, αν και όχι όλα στο σύνολο τους, έχουν
εγκαταστήσει αναδυόμενο μήνυμα για την παροχή συγκατάθεσης του χρήστη. Σε
κάθε περίπτωση, εάν θέλετε να τροποποιήσετε τη λειτουργία του προγράμματος
περιηγήσεως (web browser) που χρησιμοποιείτε ώστε να σας προειδοποιεί για τη
χρήση των cookies ή να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης τους, μπορείτε να
ανατρέξετε στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιηγήσεως που χρησιμοποιείτε.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι για τα cookies:
• Διαχείριση cookies διαφημιστικών εταιρειών για τις
ΗΠΑ: http://www.aboutads.info/choices
• Διαχείριση cookies διαφημιστικών εταιρειών για την
ΕΕ: http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices
Η Ιστοσελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους ή αναφορές σε άλλους ιστότοπους.
Η Ιστοσελίδα δεν ελέγχει τα cookies ή/και τις τεχνολογίες παρακολούθησης
άλλων ιστότοπων και η παρούσα Πολιτική σχετικά με τα cookies δεν ισχύει για
τους ιστότοπους αυτούς.

Επειδή η παρούσα ενημέρωση και οι εμπεριεχόμενοι σε αυτή όροι προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ενδέχεται να τροποποιηθούν, πρέπει τακτικά να
ενημερώνεσθε για το περιεχόμενο της παρούσας και να ελέγχετε για τυχόν αλλαγές.

small_c_popup.png

Επικοινωνήστε μαζί μας

Μάθετε πώς έχουμε βοηθήσει 3.000+ ασθενείς στον χώρο τους